Yhteyksien voima - rajapintojen hyödyt

Kuvittele, että yrityksesi liiketoimintaprosessit ja digitaaliset järjestelmät toimisivat saumattomasti yhdessä taaten erinomaisen käyttökokemuksen loppukäyttäjälle. Kuvittele, että ne toimisivat yhtenä kehittyvänä ekosysteeminä. Tämä on mahdollista modernien verkostojen maailmassa, jossa digitaaliset järjestelmät keskustelevat keskenään rajapintojen (APIs = Application programming interfaces) avulla.

Wunderdog coaches

Rajapintojen merkitys verkostoituneessa maailmassa

Monet menestyneet kuluttajapalvelut, kuten Uber ja Wolt, käyttävät rajapintoja keskeisinä liiketoiminnan rakennuspalikoina. B2B sektori on monesti hitaampi, vähemmän ketterä ja vähemmän luova digitalisaation hyödyntäjä. Usein yritykset keskittyvät digitalisoimaan olemassa olevaa liiketoimintaa ja prosesseita sen sijaan, että ne investoisivat digitaalisiin kasvumahdollisuuksiin. 

Rajapinnat itsessään eivät tee dinosauruksista yksisarvisia, mutta ne voivat auttaa yrityksiä automatisoimaan manuaalisia prosesseja ja toimia innovaatiogeneraattoreina. Hyvät rajapintastrategiat ohjaavat liiketoimintaa kohti kokonaisvaltaisempaa ja verkostoihin perustuvaa lähestymistapaa. 

Rajapinta mahdollistaa alustojen ja digitaalisten järjestelmien välisen kommunikaation ja informaation jaon. Tämä artikkeli ei pureudu rajapintojen teknisiin yksityiskohtiin, mutta on hyvä pitää mielessä että on olemassa kolmenlaisia rajapintoja:

  1. Avoimet rajapinnat eli julkiset rajapinnat. Nämä ovat ohjelmistokehittäjien ja muiden käyttäjien saatavilla ilman rajoitteita tai minimaalisin rajoittein

  2. Kumppanuusrajapinnat, jotka ovat jaettu liikekumppaneiden kesken

  3. Sisäiset rajapinnat, eli yksityiset rajapinnat, jotka ovat piilossa ulkopuolisilta käyttäjiltä ja jaettu ainoastaan sisäisille järjestelmille  

Tyypistä huolimatta rajapinnat mahdollistavat yrityksille skaalautuvuuden ja suuremman yleisön saavuttamisen. Lisäksi ne ruokkivat innovatiivisuutta. Se, miten liiketoiminta nykyään menestyy on yhä enemmän kiinni siitä, kuinka hyvin sen sisäiset ja ulkoiset järjestelmät, laitteet ja palvelut keskustelevat keskenään. 

Ennen kuin jatkat lukemista, pysähdy hetkeksi miettimään kumpaan kategoriaan liiketoimintasi kuuluu: keskitytkö digitalisoimaan olemassa olevia prosesseja vai käytätkö digitalisaatiota kasvun mahdollistajana? Oletko tyytyväinen tilanteeseen?

Rajapintojen käytön hyödyt 

Pitäisikö sinun edes olla kiinnostunut rajapinnoista? Jos uskot, että yhteyksissä on voimaa, vastaus on kyllä, riippumatta taustastasi ja työtehtävistäsi. Jossain vaiheessa saatat todeta että rajapinnat eivät ole sinua ja yritystäsi varten. Mutta jos et edes harkitse niitä vaihtoehtona, saattaa se kostautua myöhemmin.

Rajapintojen voidaan ajatella olevan pieniä Lego-paloja, jotka yhdistävät siiloutuneita järjestelmiä ja prosesseja. Rajapintoja käyttämällä yritys voi hyödyntää koko digitalisaation potentiaalin. Rajapinnat toimivat liimana digitaalisessa viitekehyksessä tehden liiketoimintaprosesseista tehokkaampia, luotettavimpia ja suoraviivaisempia. Niiden tärkeimmät hyödyt ovat:

  1. Rajapinnat lisäävät tehokkuutta järjestelmien kehittämisessä

  2. Rajapinnat virtaviivaistavat operaatioita

  3. Rajapinnat mahdollistavat paremman käyttökokemuksen

  4. Rajapinnat stimuloivat innovaatiota 

Perinteisesti rajapintoja on kehitetty työskentelyn helpottamiseksi yhdistämällä järjestelmiä kuten liiketoiminnan prosessihallinta (BPM), erilaiset verkkopalvelut ja mobiiliisovellukset.  

Nykyään yritykset yhä enemmän kehittävät rajapintoja tukeakseen verkostoja, joilla jaetaan arvoa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kuten asiakkaiden, kumppanien ja palveluntarjoajien (suppliers) kanssa.

Tulevaisuuden menestys rajapintojen avulla

Muuttuvassa maailmassa minkä tahansa yrityksen tulevaisuuden menestys perustuu integroituihin digitaalisiin prosesseihin, ei erillisiin digitaalisiin järjestelmiin. Sen sijaan että rakennettaisiin yksittäisiä ratkaisuja tai palveluita, menestyvät yritykset katsovat  kokonaiskuvaa ja kykenevät tunnistamaan ja luomaan relevantteja sisäisiä ja ulkoisia yhteyksiä.

Voittavat yritykset ymmärtävät kuinka teknologia - mukaan lukien rajapinnat - voidaan valjastaa tukemaan olemassa olevia ja luomaan uusia prosesseja. Uudet innovaatiot ja kasvumahdollisuudet lähtevät lentoon, kun strategiat pilkotaan toimintasuunnitelmaksi ja konkreettisiin ratkaisuihin. Menestys vaatii jaetun vision ja yhteisen kielen liiketoiminnan ja teknologian välillä. Lisäksi, molempien tulee ymmärtää ihmistä: mitä he haluavat, miksi he haluavat, kuinka he haluavat ja milloin he haluavat. 

Kaikista menestyneimmät digitaaliset liiketoiminnat, tulevaisuuden uberit ja airbnb:t, on rakennettu täydentämällä palveluiden ydin sovelluksia ja infrastruktuuria rajapinta ekosysteemillä. Esimerkkinä Uber, joka käyttää Google Maps -rajapintaa hyödyntäen paikannusdataa kun taas Uberin oma rajapinta tarjoaa muille yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia on-demand palveluita. 

Rajapintoja hyödyntämällä kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.  


Wunderdog rakentaa kasvua digitaalista liiketoimintaa suunnitellen, joko rajapintoja hyödyntäen tai ilman niitä. Autamme mielellämme sinunkin yritystäsi menestymään. 

Artikkeli perustuu keskusteluihin Wunderdogin ohjelmistokehittäjän, Mikin, kanssa. Miki on rajapintojen asiantuntija ja niiden luomien digitaalisten menestystarinoiden puolestapuhuja. Tällä hetkellä hän toimii suuren teleoperaattoriasiakkaamme rajapintojen tuoteomistajana.

Laitetaan sinunkin rajapintastrategiat kuntoon!

Ota yhteyttä ja selvitetään miten yrityksesi digitaalista liiketoimintaa voisi kehittää tulevaisuudessa. Varaa aika alta!